Mosbekæmpelse

Er du træt af mos i din græsplæne?

 

MASS Ivs tilbyder at tilfører din græsplæne en jævn mængde mineralske mikronæringsstoffer, som styrker græssets udvikling og samtidig forhindrer de samme mikronæringsstoffer mossets vækst. Tilføres der disse mikronæringsstoffer en til to gange i mossers primære vækstperiode(september til april), vil dette forhindre mossets vækst og styrke græsset i dets udvikling.

 

Mosbekæmpelse, kombineret med lidt ekstra gødning til plænen, vil hurtigt sikre at du har en græsplæne igen, uden store mængder mos.

 

Ring og bestil MASS Ivs til at bekæmpe din mos, på telefon nr. 30 42 42 60! Vi træffes på hverdage kl. 07.30 - 08.30 og hele dagen når vi har mulighed for at svarer telefonen.