Miljø og belægningsrens!

Fjernelse af Alger, mos, flisepest og snavs!

Når vi renser dine belægninger, altså fjerner alger, mos, flisepest og snavs, bruger vi kun rent vand. Belægningerne både vaskes og skylles kun i rent vand, for at blive helt rene at se på.

Det er også vigtigt at forstå at denne afvaskning med det rent vand, selv om det foregår med vand under tryk, så sker afvaskningen gennem dysser, der hele tiden roterer. Denne rotation sikrer at vandtrykket ikke kan beskadige belægninger af beton og natursten.

Når der renses på træbelægninger, f.eks. en træterrasse, kan der ske flosning af en delvist nedbrudt træoverflade. Dette er selvfølgelig et størst problem på bløde træsorder som gran og fyr. Er træbelægningerne derimod af hårde træsorder som maghonie eller tilsvarende, er der ikke den samme tilbøjelighed til at træet flosser lidt op! 

Algebehandling!

Algebehandling af rensede belægninger, er en rigtig god ide, da der kan sidde mikroskopiske algerester tilbage nede i den rensede belægning. Ved at algebehandle belægningerne efter rens, fjerne de sidste algeresters muligheder for at starte en ny opblomstring af algebelægninger på dine belægninger af både beton, træ eller natursten.

Når vi fjerne de sidste rester af alger, vasker vi, efter afrensningen, de rene belægninger med sæben, promal Universalrens, datablad for produktet kan ses under fanebladet "Datablade". Sæben har en bakterie/algehæmmende effekt, som sikrer at dine belægninger ikke straks genangribes af algevækst.

Imprægnering

promal problock imprægnering er en beton forsejler der er baseret på mineralsalte der binder sig til betonflader. og hæmmer betongens vandsugende egenskab.

Datablad for produktet kan ses fanebladet "Datablade".

Når betonforsejleren er påført fordamper væsken i den og de aktive mineralsalt forbindelser efterlader bundet til den belægning den er påført. Imprægneringen hærder op på fliser og kan kun fjernes ved mekaniskpåvirkning.

En imprægnering kan forsejler en ellers ru og porøs overflade, så der ikke kan trænge vand ned i belægningen.

Vand i en belægning giver større sensynlighad for algevækster, da alger helt essentielt er afhængige af tilgængeligt vand, både for at etablerer sig og for at vokse.

En imprægneret belægning som afviser vand indtrængning, gør det vanskeligere for algerne at etablerer sig. På en imprægneret belægning er algerne altså henvist til at vokse i de vandråber der ligger ovenpå belægningerne og disse er selv klart ikke tilstede og kan give algerne væske, så længe som en gennemvåd belægning kan gøre det. 

Insektbekæmpelse

Alle flyvende og kravlende indsekter bekæmpes med det miljøgodkendte middel "se efter hvad det hedder?". "se efter hvad det hedder?" blæses ind hvor insekterne bor/færdes. "se efter hvad det hedder?" er giftigt for de behandle insekter, midlet virker, både på insekter der rammes af midlet, men alene det at voksne insekter der går på midlet, fordeler midlet i insektboet, så selv individer, også yngel, der ikke bliver ramt direkte ikke vil overleve. Efter få dage vil al aktivitet i og omkring et behandlet insekt bo aftage og helt ophøre.

Mosbekæmpelse

Mos i plæner, bekæmpes ved udvanding af mikronæringsstoffer over hele det areal der ønskes behandlet. specielt jernvitriol, et af de anvendte mikronæringsstoffer, tåler mos ikke. Umiddelbart efter behandlingen vil mosset skifte farve og blive brunt til sort. De anvendte mikronæringsstoffer er for plænens gras, 

© 2018 by MASS Alge Rens Aps

  • Black Facebook Icon