Handelsbetingelser: De generelle.

Vi arbejder, hos MASS Ivs, for at løfte vores services til et niveau, hvor vores kunder altid kan være tilfredse med vores leverede ydelser. 

Vi prøver så vidt det er muligt at leverer vores ydelser når du er hjemme og kan følge med i arbejdet og accepterer resultatet før vi forlader dig adr.'

Har du ikke mulighed for at være hjemme når vi kommer, vil du altid finde en hilsen fra os i din postkasse, som beskriver hvad vi har leveret af ydelse hos dig og denne beskrivelse vejleder også i hvad du kan forvente og hvor hurtigt du evt kan se resultater af vores ydelse.

 

Specielt vedr. de enkelte ydelser:

Hvepsebekæmpelse

Ved synlige hvepseboer, garanterer vi at vores behandling virker og vi genbehandler hvepseboet, hvis der efter 5 dage stadig er væsentlig aktivitet i boet. Væsentlig aktivitet er ikke at der observeres enkelte hvepse ved boet, da disse oftest blot er hvepse der ikke var hjemme under vores behandling og derfor ikke er blevet behandlet. Disse hvepse kan vende tilbage til deres bo i nogle dage, før de helt opgiver og bliver borte.

Ved tilkaldelse af vores medarbejder for genbehandling hvor dette ikke kan kræves, fakturerer vi kunden efter gældende prisliste.

Belægningsrens

Når vi renser dine belægninger, tager vi hensyn til belægningernes beskaffenhed, så vi undgår at beskadige belægningerne. Men det er dit ansvar som kunde om belægningerne kan tåle en behandling. Belægninger der ikke er kvalitets mæsige i orden og derfor beskadiges  af en grundrens, erstatter vi ikke. Vi vil altid, hvis vi kan ses et problem, oplyse dette for kunden før arbejdet påbegyndes, eller straks der konstateres problemer, så kunden selv kan beslutte om arbejdet skal gennemføres.

Ligeledes skal du som kunde være opmærksom på det efter en grundrens vil være meget mere synligt, hvis der er skader på belægningen, så som knækkede fliser, råd i træ mm. Disse mere synliggjorde tidligere opstået skader er MASS Ivs ikke erstatningsansvarlige for.

Det aftales konkret med hver enkelt kunde, hvad vores ydelse belægningsrens indeholder af evt efterbehandling. Vi vejleder kunderne til at vælge hvad der passer bedst til forventningerne og i forhold til hvad vi ser af forventlige forhold til de konkrete belægninger.

Algebehandling

Da algebehandling alene foretages med den syreneutrale promal Universialrens, kan den ikke skade bygningsdele, hverken af sten, beton træ eller metal. 

Enkelte surbundsplanter  mf. kan få skader på løvet, som er sprunget ud, dette krøller måske sammen. Disse reaktioner ses ikke altid og vores medarbejdere arbejder altid efter at undgå påvirkning af sarte planter. Men planteskader kan ses og er MASS IVS uvedkommende.

Det skal bemærkes at promal Universialrens, på trods af at dette er en sæbe, kan kræve mere end en afvaskning, før vinduerne er helt rene og sæbe fri igen.MASS IVS afvasker ikke vinduer efter algebehandlinger.

Mos bekæmpelse

Mos bekæmpelse som består af udvanding af mineralske mikro næringsstoffer, er godt for græs og de fleste andre planter der har rod, dræber vandplanter som mos og alger. Hvis de mineralske mikro næringsstoffer, påføres bygningsdele, belægninger mm, kan der ses et rødbrunt slør hvor disse er blevet ramt. Vores medarbejder arbejder altid væk fra belægninger og bygninger, for at mindste risikoen for disse skygge dannelser. Konstaterer du efter en mos bekæmpelse at der er skygge dannelser på bygningsdele eller belægninger, kan de ofte fjernes med nogle afvaskninger med en svag oxalsyre opløsning.

Hos MASS IVS  arbejder vi udfra at undgå skyggedannelserne, men hvis de opstår, kan vi ikke drages til ansvar og vi kommer ikke og fjerner disse.

© 2018 by MASS Alge Rens Aps

  • Black Facebook Icon