MASS-GARANTI - Helt uden udløbsdato!

Gælder for vasket og efterbehandlede belægninger.

 

Med "MASS-garanti" sikrere vi dig løbende efterbehandling og vedligehold af de vasket og efterbehandlede belægninger, så du fremover kan nyde de alge fri arealer i både indkørsel, på terasser, trapper, altaner mm. 

Med "MASS- garanti" kommer vores service medarbejder forbi en gange hvert år og udfører algebehandling og evt. anden nødvendig vedligeholdelses behandling, som sikrer dig algefri belægninger. 

 

"MASS-garanti" uden udløbsdato!

Ved alle køb af afrensning incl. efterbehandling med imprægnering og algebehandling, tilbydes du den løbende "MASS-garanti".

Med "MASS-garanti", sikre vi dig at du aldrig igen skal se på algebegroede belægninger, da vi gennem "MASS-garnti" løbende vedligeholder hele det rensede areal, år efter år, så længe du holder "MASS-garanti" aktiv.

 

Bemærk:

MASS-garanti dækker for alle algebegrovninger.

Sætninger, beskadigede/knækkede belægninger dækkes ikke af MASS-garantien.

Ukrudt og andre vækster der kommer op i belægninger, fjernes ikke under MASS-garantien.

MASS-garantien betales en gang årligt. Betalingen trækkes via kreditkort. Beløbet aftales ved aftalens indgåelse og er afhængig af størrelsen på det aktuelle areal, som garantien skal gælde.

Beløbet der betales er fast for et år af gangen og reguleres kun en gang årligt. Stigningen følger udviklingen er i det almindelige forbrugerpristal, offentligjort af Danmarks Statestik, der bruges indekstal beregnet fra oktober til oktober fra år til år.

Ved udskiftning af kreditkort, er det kundens pligt at registrerer det nye kort, undlades dette, bortfalder garantien! 

Manglende betaling uanset årsag, medfører ophør af MASS-garantien, fra overskredet betalingstidspunkt.